ULUSLARARASI  DENİZ  HUKUKU


1.)  Giriş
Devletlerin tarihi süreçleri içerisinde denizlerle olan ilgi ve çıkarları, denizlerin sağladığı kolay­lıklardan yararlanma çaba ve uğraşısı veren girişimlerle gelişti. Değişik coğrafi alanlarda, doğal, sosyal ve iktisadi şartlar altında düşünce ve hayat tarzının oluşturduğu, birbirini tamamlayan ve bütünleştiren kültür çevrelerini meydana getirdi. Bu değişik coğrafi kültüre sahip denizci topluluklar, zamanla karşılıklı ticaret ve mal değişimlerinin gelişmesini de güvence altına aldı. Bu ticari  bağlantılar, suyolları ve deniz taşımacılığı ile yapılan ticaret, değişik coğrafi bölgelerdeki ülkelerin iktisadi olarak güçlenmesine ve bu ticaretin düzenli işlemesi için suyollarının ve denizlerin kullanılmasında büyük bir güç ve beceri kaydetti. Bu güç ile denizcilik ve deniz ticaretinin örgütlenmesine, doğal ve ticari zorlukların giderilerek belirli esaslara bağlanmasına ve büyük ticaret yollarının gelişmesine önem verildi.
 
Denizcilikte insanların düşünce sisteminde akıl, bilim ve gerçekçilik kavramları bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildi. Birbirlerini tamamlayan bu kavramlar, davranışların, eylemlerin ve olayların açıklanmasında kullanılacak yol ve yöntemlerde “Bilimsellik” esası olarak kabul edildi. Bu sistemde gerçeklere dayanan, akılcı ve bilimsel yaklaşım, denizcilik dünyasındaki bütün davranışların, eylemlerin, olayların ve yaratılan eserlerin birden fazla sebeplere dayandığını ortaya koydu. 
 
Devletlerin deniz ve deniz kaynaklarının kullanımı ve her türlü deniz işletmeciliği ve deniz ticaretiyle ilgili çıkan sorunların kolaylaştırılması konuları uluslararası ilişkiler düzeyine getirildi. Bunlar ikili anlaşmalar, ittifaklar, konferanslar, konvansiyonlar sonucunda uluslararası kurallara uyum sağlayarak Uluslararası Deniz Hukukunun uygulanması şeklinde görülür.
 
BİZ NE YAPIYORUZ?

Deniz Ticareti avukatlarımız, Deniz Ticaret Hukuku alanında karşılaşılan sorunların çözümünde en hızlı ve etkin hizmeti sunmaktadır.

Deniz Ticareti hukuku avukatlarımız, Türk suları ve uluslararası sularda meydana gelen birçok hukuksal anlaşmazlıklarda müvekkillerinin en etkin şekilde savunmuştur

Deniz Ticareti avukatlarımızın deniz ticaret hukuku alanındaki bazı faaliyetleri aşağıdadır.

•  Çatma
•  Kurtarma ve Yardım
•  Seferden men kararlarının alınması
•  Müşterek avarya
•  Yakıt alacaklarının tahsili
•  Gemi adamı alacaklarının tahsili
•  Stevedore sorumluluğu
•  Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
•  Hapis hakkı tesisi
•  Charterparty metinlerinin hazırlanması
•  Charterparty metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıklar.
•  Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar
•  Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
•  Gemi tescil ve terkin işlemleri
•  Deniz hukukundaki Mortgage işlemleri
•  Gemi sicil işlemlerinin closing aşamasında tarafların temsili
•  Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
•  Deniz hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması
•  Deniz Sigorta Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri

Büromuzda çalışan avukatlarımız Deniz Hukuku  alanında büyük tecrübe sahibidir. Sitemizin iletişim kısmından ulaşabilirsiniz.

 

 

ANKARA

  • Sakarya Mah. Talatpaşa Blv. NO:113/49 Altındağ
  • 0554.403 28 18
  • avukatmuysal@gmail.com